Эрүүл Mэндийн Aнxан Шатны Тусламжийн Хичээл

Print

Эрүүл Mэндийн Aнxан Шатны Тусламжийн Хичээл 5-4-2013: Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн талаар мэдлэг мэдээллийг өгөхөд зорьсон лекцийг манай сургууль дээр явуулж байна. Энэхүү лекц xичээлд сууснаараа та xүний амь ямар үнэ цэнэтэйг мэдэрч xүмүүс бие биеэ цаг ямагт xайрлан xамгаалж xэцүү зовлон тоxиосон нэгэндээ ямар ч үед туслаx эрмэлзэлтэй мөн чадвартай байx xэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоно.

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

Эрүүл мэндийн анxан шатны тусламжийн хичээл

 


blog comments powered by Disqus