ЕБС Нийгмийн Ажилтан Нарт Зориулж Сургалт Зохион Байгууллаа

Print

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл ТавилааБилгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан, Замын Цагдаагийн Газартай хамтран ерөнхий боловсролийн сургуулиудийн сурагчдад замын хөдөлгөөний дурмийн хичээл заах талаар ерөнхий боловсролын сургуулиудийн захирал нийгмийн ажилтан нарт зориулж сургалт зохион байгуулав.

 

 

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Мөнхцэцэг Багш Илтгэл Тавилаа

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан

Билгүүнтулга авто сургууль Мянганы Сорилийн Сан


blog comments powered by Disqus