#5 Замын Xөдөлгөөнд Оролцогчдын Үүрэг

Print

Замын Xөдөлгөөнд Оролцогчдын Үүрэг5-31-2012: Билгүүн Тулга авто сургуулиас та бүхэнд зориулж Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн цуврал видео хичээлийг толилуулж байна. Өгөөмөр багшийн бэлтгэсэн "Замын Xөдөлгөөнд Оролцогчдын Үүрэг" сэдэвт манай тав дахь видео хичээлийг хүлээн авч үзнэ үү.

 

 

 

Видео Хичээл #5: Замын Xөдөлгөөнд Оролцогчдын Үүрэг

   

Дүрмийн Багш Өгөөмөр

Тээврийн хэрэгслээр зорчигчид дор дурдсан зүйлийг хориглоно.

-Хөдөлгөөний үед тээврийн хэрэгслийн хүн тээхэд зориулаагүй хэсэг дээр буюу ачааны автомашины тэвшний хашлаганаас дээш гарсан ачаан дээр байрлаж явах, тэвшин дээр зогсох

-Цонхоор биеэ болон бусад зүйл гаргах

-Хөдөлгөөний үед жолоочийн анхаарлыг сарниулах, түүний үйлдэлд саад болох

-Тээврийн хэрэгслийн явдал дунд хаалга нээx

-Бусад хөдөлгөөнд оролцогчдод саад болохоор байвал зогсож байгаа тээврийн хэрэгслийн хаалгыг нээх

 

 

 


blog comments powered by Disqus