#4 Уулзвар Нэвтрэх

Print

Уулзвар Нэвтрэх | Дүрмийн Багш Нандинцэцэг5-9-2012: Билгүүн Тулга авто сургуулиас та бүхэнд зориулж Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн цуврал видео хичээлийг толилуулж байна. Багш Нандинцэцгийн бэлтгэсэн "Уулзвар Нэвтрэх" сэдэвт манай дөрөв дэх видео хичээлийг хүлээн авч үзнэ үү..

 

 

 

Видео Хичээл #4: Уулзвар Нэвтрэх

   

Дүрмийн Багш Нандинцэцэг

-Жолооч уулзвараар баруун зүүн гар тийш эргэх үед явган хүний гарцаар зам хөндлөн гарч яваа явган зорчигч, унадаг дугуйн замаар яваа дугуйчинд зам тавьж өгнө.

-Хөндлөн замаас яваа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд саад учруулан тээврийн хэрэгслээ зогсоож болзошгүй түгжрэл, саатал бий болсон үед уулзвар руу орохыг хориглоно.

-Зохицуулдаг уулзвар нэвтрэх: Жолооч ногоон гэрлээр зүүн гар тийш буюу буцаж эргэхдээ уулзварт ороод, өөдөөс чигээрээ яваа болон баруун гар тийш эргэх тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө.

-Зохицуулдаггүй уулзвар нэвтрэх: Адил замын уулзварт жолооч баруун гар талаас ойртон ирсэн тээврийн хэрэгсэлд зам тавьж өгнө.

 

 


blog comments powered by Disqus