#1 Хөдөлгөөн Эхлэх Болон Чиг Өөрчлөх

Print

Хөдөлгөөн Эхлэх Болон Чиг Өөрчлөх Билгүүн Тулга авто сургуулиас та бүхэнд зориулж Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн цуврал видео хичээлийг толилуулж байна. Багш Өгөөмөрийн бэлтгэсэн "Хөдөлгөөн Эхлэх Болон Чиг Өөрчлөх" сэдэвт манай эхний хичээлийг хүлээн авч үзнэ үү.

 

 

Видео Хичээл #1: Хөдөлгөөн Эхлэх Болон Чиг Өөрчлөх

 
Дүрмийн Багш Өгөөмөр

blog comments powered by Disqus