Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Print
Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Манай сургууль та бүхнийг өөрийн Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхимдаа урьж байна. Жолооны дүрмийн хичээлүүд энэ танхимд ордог.


 Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим

Замын Хөдөлгөөний Хууль Дүрмийн Танхим